Glossari


Taxa d'habitatges de menys de 50 m2

 

Definició: percentatge d'habitatges de menys de 50 m2 respecte del total d'habitatges.

Fórmula: (habitatges fins a 49 m2 / total d'habitatges) x 100

Font: Cens 2001 (INE)

Periodicitat: decennal