Glossari


Taxa d'habitatges hipotecats

 

Definició: percentatge d'habitatges hipotecats respecte del total d'habitatges.

Fórmula: (habitatges de propietat pendents de pagament / total d'habitatges) x 100

Font: censos 2001 i 2011 (INE)

Periodicitat: decennal