Glossari


Taxa d'habitatges de lloguer

 

Definició: relació entre el total d'habitatges de lloguer respecte del total del parc d'habitatges.

Fórmula: (habitatges de lloguer / total d'habitatges) x 100

Font: censos 2001 i 2011 (INE)

Periodicitat: decennal