Glossari


Policies locals per 1.000 habitants

 

Definició: nombre de policies locals per cada 1.000 habitants.

Fórmula: nombre de policies locals / milers d'habitants

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)