Glossari


Beneficiaris de pensions no contributives de la Seguretat Social

 

Definició: nombre de beneficiaris de pensions no contributives de la Seguretat Social per cada 1.000 habitants.

Fórmula: nombre de beneficiaris de pensions no contributives / milers d'habitants

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament de Benestar Social i Família

Periodicitat: anual