Glossari


Residus kg/hab./dia

 

Definició: nombre mitjŕ de residus generats per persona.

Fórmula: nombre total de residus diaris en quilos / nombre d'habitants

Font: Agčncia de Residus de Catalunya (ARC)

Periodicitat: anual