Glossari


Pistes de tennis per 10.000 habitants

 

Definició: nombre de pistes de tennis per cada 10.000 habitants.

Fórmula: (nombre de pistes de tennis / població total) x 10.000 habitants

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)