Glossari


Camps de futbol, rugbi, etc. per 10.000 habitants

 

Definició: nombre de camps per cada 10.000 habitants.

Fórmula: (nombre de camps / població total) x 10.000 habitants

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)