Glossari


Piscina coberta per 10.000 habitants

 

Definició: nombre de piscines cobertes per cada 10.000 habitants.

Fórmula: (nombre de piscines / població total) x 10.000 habitants

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)