Glossari


Places turístiques per 1.000 habitants

 

Definició: nombre de places turístiques per cada 1.000 habitants.

Fórmula: (nombre de places turístiques d'hotels, càmpings, cases rurals, habitatges turístics, apartaments d'ús turístics/ població total) x 1.000 habitants

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat

Periodicitat: anual