Glossari


Ràtio d'immigració exterior

 

Definició: relació entre la immigració exterior de fora de l'Estat espanyol i de la immigració interna dins de l'Estat espanyol.

Fórmula: (immigració exterior / immigració interior) x 100

Font: Estadística de variació residencial, Estimacions de població i Projeccions de població

Periodicitat: anual