Glossari


Creixement migratori

 

Definició: diferència entre la immigració (altes en el padró municipal d'habitants) i l'emigració registrades (baixes en el padró municipal d'habitants) en un període definit. El creixement migratori és positiu si la immigració supera l'emigració, i negatiu si l'emigració és més elevada que la immigració.

Fórmula: immigracions ¿ emigracions

Font: Estadística de variació residencial, Estimacions de població i Projeccions de població

Periodicitat: anual

Observacions: els immigrants són les altes registrades en el padró municipal d´habitants durant un any, per canvi de residència des d'un altre municipi de la comarca, Catalunya o resta de l'Estat.