Glossari


Taxa de titulats universitaris

 

Definició: relació entre la població amb títol universitari i la població total.

Fórmula: ((titulats universitaris (mitjans i superiors)) / població total) x 100

Font: Cens de població 2001 i Enquesta padronal 1996 (Idescat)

Periodicitat: quinquennal (enquesta padronal intercensal) i decennal (censos)