Glossari


Índex de tendència

Definició: és un indicador de la dinàmica demogràfica. A mesura que presenta valors inferiors a 100, mostra el descens de la natalitat, un creixement demogràfic més petit i envelliment.

Fórmula: (població de 0 a 4 anys / població de 5 a 9 anys) x 100

Font: Padró d'habitants (INE), Enquesta padronal 1996 i censos de població 1991 i 2001 (Idescat)

Periodicitat: anual