Glossari


Índex de potencialitat

 

Definició: indica la relació de dones entre 20 i 34 anys respecte de les dones de 35 a 49 anys. La disminució d'aquest índex suposa un descens de la capacitat reproductora de la població.

Fórmula: (població de dones de 20 a 34 anys / població de dones de 35 a 49 anys) x 100

Font: Padró d'habitants (INE), Enquesta padronal 1996 i censos de població 1991 i 2001 (Idescat)

Periodicitat: anual