Glossari


Índex de dependència global

 

Definició: relació entre els individus en edat no activa respecte de la població potencialment activa.

Fórmula: [((població de 0 a 15 anys) + (població de 65 anys i més)) / (població entre 16 i 64 anys)] x 100

Font: Padró d'habitants (INE), Enquesta padronal 1996 i censos de població 1991 i 2001 (Idescat)

Periodicitat: anual