Glossari


Índex de sobreenvelliment

 

Definició: relació entre la població de 85 anys i més amb la població de 65 anys i més.

Fórmula: (població de 85 anys i més / població de 65 anys i més) x 100

Font: Padró d'habitants (INE), Enquesta padronal 1996 i censos de població 1991 i 2001 (Idescat)

Periodicitat: anual