Glossari


Taxa de joventut

 

Definició: proporció de la població jove (16-24 anys) en relació amb la població total del municipi.

Fórmula: (població de 16 a 24 anys / població total) x 100

Font: Padró d'habitants (INE), Enquesta padronal 1996 i censos de població 1991 i 2001 (Idescat)

Periodicitat: anual