Glossari


Índex de masculinitat

 

Definició: és la relació d'homes que hi ha per cada 100 dones en un territori determinat.

> 100: hi ha més homes que dones.

< 100: hi ha més dones que homes.

100: hi ha la mateixa població d'homes que de dones.

Fórmula: (població masculina / població femenina) x 100

Font: Padró d'habitants (INE), Enquesta padronal 1996 i censos de població 1991 i 2001 (Idescat)

Periodicitat: anual