Glossari


Habitants per km2

 

Definició: relació entre el total de població del municipi i la superfície que té en km2.

Fórmula: població del municipi / superfície total del municipi

Superfície: Idescat a partir de dades de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Població: Padró d'habitants (INE), Cens de població 1991 i 2001 (Idescat), Enquesta padronal 1996 (Idescat)

Periodicitat: anual

Observacions: a partir de 1996, en què es posa en marxa el funcionament del padró continu, segons el Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any, llevat de l'any 1997, que per raons tècniques es va fer.