Glossari


Parc d'automòbils

Es presenta l'estadística en xifres absolutes. Les categories són les següents:

  • Turismes: vehicles de quatre rodes destinats al transport de viatgers amb una capacitat màxima de nou places comptant la del conductor.
  • Motocicletes: vehicles de dues rodes, motocarros i cotxes de discapacitats, sense comptar els velomotors.
  • Camions i furgonetes: vehicles destinats al transport de mercaderies.
  • Autobusos: vehicles destinats al transport de viatgers amb una capacitat superior a nou places comptant la del conductor.
  • Tractors industrials: vehicles capacitats per arrossegar altres vehicles, sense comptar els tractors agrícoles.
  • Altres: vehicles no inclosos en les categories precedents, sense comptar els agrícoles.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) a partir de Direcció General de Trànsit