Glossari


Oficines de farmàcia

 

Són els establiments sanitaris on s'exerceixen funcions, activitats i serveis assistencials farmacèutics i també de salut pública en els casos i circumstàncies establerts o que es dictaminin. Totes pertanyen al sector privat. No s'hi inclouen les farmàcies hospitalàries.

La informació sobre el sector sanitari que s'ofereix es basa en les estadístiques elaborades pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya i es refereix fonamentalment a aspectes de la infraestructura del sistema sanitari, és a dir, centres i llits hospitalaris, farmàcies, etc.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) a partir de dades del Departament de Sanitat